ЛОГИН

Пријава:

Лозинка:

НОВИ КОРИСНИК

Студентски рачун У саставу рачун Учитељ рачун

Конфигурација

НЕУСЛЕТТЕР

Румунија


Година студија Поглавља Програми студија

Алгебра

1. година Природне бројеве од 1 до 10.   Вјежбе
1. година Природни бројеви 0 - 30   Вјежбе
1. година Природни бројеви 0 - 100   Вјежбе
2. година Природни бројеви 0 - 100   Вјежбе
2. година Више нивоа   Вјежбе
2. година Природне бројеве од 0 до 1000     Вјежбе
3. година Природне бројеве од 0 до 1000 Уикипедиа Вјежбе
3. година Природне бројеве од 0 до 10000 Уикипедиа Вјежбе
3. година Размножавања   Уикипедиа Вјежбе
3. година Дивизија   Уикипедиа Вјежбе
3. година Редослијед операција   Уикипедиа Вјежбе
3. година Коришћење заграда   Уикипедиа Вјежбе
4. година Природни бројеви 0 - 1000000 Уикипедиа Вјежбе
4. година Табела множења   Уикипедиа Вјежбе
4. година Дивизија   Уикипедиа  
4. година Настава (јединица, хиљада, милиона)      
4. година Писање римски број   Уикипедиа  
4. година Редослијед операција   Уикипедиа Вјежбе
4. година Коришћење заграда   Уикипедиа  
5. година Природни бројеви   Уикипедиа  
5. година Повећање природне број на власт   Уикипедиа  
5. година Нумеричка систем   Уикипедиа  
5. година Теорија скупова   Уикипедиа  
5. година Рационална број   Уикипедиа  
5. година Математичка просечно два или више бројева   Уикипедиа  
5. година Разломака   Уикипедиа  
5. година Проценат   Уикипедиа  
6. године Природни бројеви   Уикипедиа  
6. године Позитиван Рационални број   Уикипедиа  
6. године Дјелићи и посто Уикипедиа Вјежбе
6. године Интегерс   Уикипедиа  
7. године Интегерс скуп   Уикипедиа  
7. године Рационална бројеве поставити   Уикипедиа  
7. године Реални бројеви скуп   Уикипедиа  
7. године Алгебарски прорачуна      
7. године Једначина и систем једначина   Уикипедиа  
7. године Инекуатионс   Уикипедиа  
8. године Реални бројеви   Уикипедиа  
8. године Функције   Уикипедиа  
8. године Једначине и инекуатионс   Уикипедиа  
9. години Теорија скупова   Уикипедиа  
9. години Елементи математичке логике   Уикипедиа  
9. години Функције   Уикипедиа  
10. године Реални бројеви   Уикипедиа  
10. године Функције и једначине   Уикипедиа  
10. године Пребројавање методи      
11. године Елементи матричним алгебра   Уикипедиа  
11. године Системи линеарних једначина   Уикипедиа  
11. године Ограничење од функције   Уикипедиа  
11. године Континуитета функције   Уикипедиа  
11. године У Деривабилиты      
12. године Групе   Уикипедиа  
12. године Прстени   Уикипедиа  
12. године Корпус      
12. године Прстени и кор морпхисм      
12. године Полином прстенови   Уикипедиа  
12. године Вертикално      
12. године Одређен Интеграл   Уикипедиа  

Геометрију

1. година Геометријска објекти     Вјежбе
2. година Геометријска објекти      
2. година Јединице мерења      
2. година Мјерења времена      
3. година Геометријска објекти      
3. година Јединице мерења   Уикипедиа  
4. година Линес   Уикипедиа  
4. година 2Д геометријски објекти   Уикипедиа  
4. година Геометријска објеката са сјекирама и симетрија      
4. година Израчун периметра   Уикипедиа  
4. година Мјерење јединице превод   Уикипедиа  
5. година Геометријска објекти   Уикипедиа  
5. година Објекат градње користећи симетрија и превод      
5. година Геометријска објекти      
5. година Јединице мерења   Уикипедиа  
6. године Геометријска објекти      
6. године Геометријска објекти      
6. године Лине   Уикипедиа  
6. године Углова   Уикипедиа  
6. године Троугао   Уикипедиа  
6. године Перпендикуларност   Уикипедиа  
6. године Паралелизам   Уикипедиа  
6. године Четверостране   Уикипедиа  
7. године Прегледати      
7. године Сличне троугао   Уикипедиа  
7. године Метричке односи на правоугаоника троугао   Уикипедиа  
7. године Круг   Уикипедиа  
8. године Односи између тачака, линија и авионе      
8. године ортогонална пројекција у равни      
8. године Израчунавање површине и волумена      
9. години Вектора      
9. години Вектор рачун      
10. године Картезијев координатни у две димензије      
10. године Координате вектора у две димензије      
10. године Једначина равно линија у две димензије      
10. године Услови паралелизам      
10. године Перпендикуларност стање      
10. године Удаљеност подручје и прорачуна